Chia sẻ

Vienna, Áo (Giờ Trung Âu), múi giờ

Thời gian hiện tại Vienna, Áo

Vienna
Áo
Giờ Trung Âu
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Giờ Trung Âu

Tất cả các múi giờ UTC +1

Đồng hồ thế giới

Washington D.C.
Hoa Kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày
HanoiClose
Việt Nam
UTC +7
Tiết kiệm thời gian ánh sáng ban ngày không quan sát
New York CityClose
Hoa kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Cài đặt