Chia sẻ

Sacramento, Hoa kỳ (Giờ Thái Bình Dương), múi giờ

Thời gian hiện tại Sacramento, Hoa kỳ

Sacramento
Hoa kỳ
Giờ Thái Bình Dương
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Giờ Thái Bình Dương

Tất cả các múi giờ UTC -8

Đồng hồ thế giới

Washington D.C.
Hoa Kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày
HanoiClose
Việt Nam
UTC +7
Tiết kiệm thời gian ánh sáng ban ngày không quan sát
New York CityClose
Hoa kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Cài đặt