Chia sẻ

Beijing, Trung Quốc (Giờ Trung quốc), múi giờ

Thời gian hiện tại Beijing, Trung Quốc

Beijing
Trung Quốc
Giờ Trung quốc
Tiết kiệm thời gian ánh sáng ban ngày không quan sát

Giờ Trung quốc

Tất cả các múi giờ UTC +8

Đồng hồ thế giới

Washington D.C.
Hoa Kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại không quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày
HanoiClose
Việt Nam
UTC +7
Tiết kiệm thời gian ánh sáng ban ngày không quan sát
New York CityClose
Hoa kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại không quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Cài đặt