Chia sẻ

Auckland, Tân Tây Lan (Giờ New Zealand), múi giờ

Thời gian hiện tại Auckland, Tân Tây Lan

Auckland
Tân Tây Lan
Giờ New Zealand
Hiện tại không quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Giờ New Zealand

Tất cả các múi giờ UTC +12

Đồng hồ thế giới

Washington D.C.
Hoa Kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày
HanoiClose
Việt Nam
UTC +7
Tiết kiệm thời gian ánh sáng ban ngày không quan sát
New York CityClose
Hoa kỳ
Giờ Miền Đông
Hiện tại đang quan sát giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày

Cài đặt