Dela med dig

Bar (Metrisk), tryck

Bar, enhet för tryck definierad som 100 kPa. Enheten är vanlig inom meteorologin eftersom 1 bar är ungefär lika med lufttrycket vid havsytan (± 5%). Enheten används allt mindre i Sverige men finns fortfarande kvar på viss äldre utrustning och litteratur. För komplett omvandligstabell se tryck.

Skriv in antalet Bar du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

Vänd konvertering Konvertera

From
är lika med
To

Inställningar