Delen

Bar (Metrisch), druk

De bar is een natuurkundige eenheid van druk, gelijk aan 100.000 pascal. Vroeger werd in de meteorologie de luchtdruk uitgedrukt in millibar (mbar); tegenwoordig wordt daar de officiële eenheid hectopascal voor gebruikt, die precies dezelfde waarde heeft.

Typ het aantal Bar dat u wilt converteren in het tekstvak, om de resultaten in de tabel te zien.

From
is gelijk aan
To

Instellingen