לַחֲלוֹק

Foolscap (נייר על בסיס מידות באינצ'ים), גודל נייר

הקלד את מספר Foolscap שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

גודל נייר בינלאומי: A

גודל נייר בינלאומי: B

גודל נייר בינלאומי: C

גודלי נייר יפניים

הגדרות