לַחֲלוֹק

ANSI A (letter) (גודלי נייר בצפון אמריקה), גודל נייר

הקלד את מספר ANSI A (letter) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

גודל נייר בינלאומי: A

גודל נייר בינלאומי: B

גודל נייר בינלאומי: C

גודלי נייר יפניים

הגדרות