לַחֲלוֹק

Sheet Half Post (נייר על בסיס מידות באינצ'ים), גודל נייר

הקלד את מספר Sheet Half Post שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

גודל נייר בינלאומי: A

גודל נייר בינלאומי: B

גודל נייר בינלאומי: C

גודלי נייר יפניים

הגדרות