Dela med dig

Decimala talsystemet (Positionssystem), talsystem

Decimala talsystemet (tiosystemet) är ett positionssystem som baseras på talet 10 och därmed använder 10 olika siffror (det normala antalet fingrar), 0–9. Sedan låter man siffrans position bestämma vilken 10-potens som siffran skall multipliceras med. På detta sätt blir talet 304 = 3·102 + 0·101 + 4·100.

Skriv in antalet Decimala talsystemet du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

Vänd konvertering Konvertera

From
är lika med
To

Inställningar