Dela med dig

Knop (Nautisk), hastighet

Knop, av nederländska knoop eller medellågtyska knap som båda betyder "knut", är enhet för fartygs och även flygplans fart. 1 knop = 1 distansminut per timme = 1,852 km/tim = 0,5144 m/s. Loggning, d.v.s. mätning av fart till sjöss, gick förr till så att man hyvade ut en lina med en bromsande skädda och knopar med jämna mellanrum. Samtidigt mätte man tiden eller så vände man ett timglas. Antalet knopar som löpt ut när sanden runnit ut, gav på så sätt farten i "knop".

Skriv in antalet Knop du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

From
är lika med
To

Inställningar