Dela med dig

Coulomb (C), elektrisk laddning

Coulomb (C) är SI-enheten för elektrisk laddning och definieras utifrån ampere. 1 coulomb är laddningen som under 1 sekund passerar genom en ledare där strömstyrkan är 1 ampere.

Skriv in antalet Coulomb (C) du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

Vänd konvertering Konvertera

From
är lika med
To

Inställningar