Dela med dig

Nibble, datalagring

Nibble, ofta även nybble, är ett mått på datastorlek eller informationsmängd. En nibble motsvarar 4 bitar och kan således antaga 24=16 olika värden (0 till 15), vilket är detsamma som en hexadecimal siffra. Termen "nibble" har sitt ursprung i en ordlek och härhör från det engelska ordet bite vilket motsvarar en tugga. En nibble är en liten tugga eller en halv tugga. En byte är en minnecell om åtta bitar, en nibble är alltså hälften (4 bitar), en liten byte. Den alternativa stavningen nybble har lånat y:et från datatermen.

Skriv in antalet Nibble du vill konvertera i textrutan, för att se resultaten i tabellen.

Vänd konvertering Konvertera

From
är lika med
To

Inställningar