לַחֲלוֹק

אַתָה (thou - בריטי / אמריקאי), אורך

הקלד את מספר אַתָה (thou) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות