לַחֲלוֹק

מִיל (mil - בריטי / אמריקאי), אורך

הקלד את מספר מִיל (mil) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות