לַחֲלוֹק

פורלאנג (בריטי / אמריקאי), אורך

הקלד את מספר פורלאנג שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות