לַחֲלוֹק

גוֹפרִית (S - משקל אטומי סטנדרטי), מול

הקלד את מספר גוֹפרִית (S) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות