לַחֲלוֹק

כְּלוֹר (Cl - משקל אטומי סטנדרטי), מול

הקלד את מספר כְּלוֹר (Cl) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות