לַחֲלוֹק

רגל-פאונד (בריטי / אמריקאי), אנרגיה

הקלד את מספר רגל-פאונד שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות