לַחֲלוֹק

יחידת חום בריטית (BTU - בריטי / אמריקאי), אנרגיה

הקלד את מספר יחידת חום בריטית (BTU) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות