לַחֲלוֹק

הומסטד (בריטי / אמריקאי), שטח

הקלד את מספר הומסטד שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות