Κοινωποίησε

Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη (Ώρα Σιγκαπούρης), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Σιγκαπούρη, Σιγκαπούρη

Σιγκαπούρη
Σιγκαπούρη
Ώρα Σιγκαπούρης
Μη τήρηση της θερινής ώρας

Ώρα Σιγκαπούρης

Όλες οι ζώνες ώρας UTC +8

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

Ρυθμίσεις