Κοινωποίησε

Μακάο, Κίνα (Ωρα μακοο), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Μακάο, Κίνα

Μακάο
Κίνα
Ωρα μακοο
Μη τήρηση της θερινής ώρας

Ωρα μακοο

Όλες οι ζώνες ώρας UTC +8

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

Ρυθμίσεις