Κοινωποίησε

Bandar Seri Begawan, Μπρουνέι (UTC +8), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Bandar Seri Begawan, Μπρουνέι

Bandar Seri Begawan
Μπρουνέι
UTC +8
Μη τήρηση της θερινής ώρας

UTC +8

Όλες οι ζώνες ώρας UTC +8

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας

Ρυθμίσεις