Κοινωποίησε

Περθ, Αυστραλία (Αυστραλιανή Δυτική Χρόνος), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Περθ, Αυστραλία

Περθ
Αυστραλία
Αυστραλιανή Δυτική Χρόνος
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας

Αυστραλιανή Δυτική Χρόνος

Όλες οι ζώνες ώρας UTC +8

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

Ρυθμίσεις