Κοινωποίησε

Κουάλα Λουμπουρ, Μαλαισία (UTC +8), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Κουάλα Λουμπουρ, Μαλαισία

Κουάλα Λουμπουρ
Μαλαισία
UTC +8
Μη τήρηση της θερινής ώρας

UTC +8

Όλες οι ζώνες ώρας UTC +8

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

Ρυθμίσεις