לַחֲלוֹק

מד (דקות) (גובה גל), מהירות הרוח

הקלד את מספר מד (דקות) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות