לַחֲלוֹק

גאמה (γ), שדה מגנטי

הקלד את מספר גאמה (γ) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

From
שווה ל
To

הגדרות