לַחֲלוֹק

לומן per steradian, עוצמת הארה

הקלד את מספר לומן per steradian שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות