לַחֲלוֹק

לוקס מרובע מטר, שטף הארה

הקלד את מספר לוקס מרובע מטר שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות