לַחֲלוֹק

סטילב, מידת הארה

הקלד את מספר סטילב שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות