לַחֲלוֹק

רדיאנים לדקה (מהירות זוויתית), תדירות

הקלד את מספר רדיאנים לדקה שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות