לַחֲלוֹק

סימנס (S), מוליכות חשמלית

הקלד את מספר סימנס (S) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות