לַחֲלוֹק

פאונד לאינצ מרובע (lb/in³ - בריטי / אמריקאי), צפיפות החומר

הקלד את מספר פאונד לאינצ מרובע (lb/in³) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות