לַחֲלוֹק

מיל (ברית המועצות), זווית

הקלד את מספר מיל (ברית המועצות) שברצונך להמיר בתיבת הטקסט, כדי לראות את התוצאות בטבלה.

החלף המרה המר

From
שווה ל
To

הגדרות