Del

Gallon (gal - US tørmål), volumen

Gallon er en flertydig rumfangsenhed for væsker - mest anvendt i USA og Det Forenede Kongerige med en landeafhængig omregningsfaktor: 1 US gallon svarer til 3,78541 liter. 1 engelsk gallon, UK gallon eller Imperial gallon svarer til 4,54609 liter.

Indtast antallet af Gallon (gal), du vil konvertere i tekstboksen, for at se resultaterne i tabellen.

From
er lig med
To

Indstillinger