Κοινωποίησε

Windhoek, Ναμίμπια (Ώρα Δυτικής Αφρικής), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Windhoek, Ναμίμπια

Windhoek
Ναμίμπια
Ώρα Δυτικής Αφρικής
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας

Ώρα Δυτικής Αφρικής

Όλες οι ζώνες ώρας UTC +1

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

Ρυθμίσεις