Κοινωποίησε

Windhoek, Ναμίμπια (Ώρα Δυτικής Αφρικής), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Windhoek, Ναμίμπια

Windhoek
Ναμίμπια
Ώρα Δυτικής Αφρικής
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

Ώρα Δυτικής Αφρικής

Όλες οι ζώνες ώρας UTC +1

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας

Ρυθμίσεις