Κοινωποίησε

Γιβραλτάρ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Γιβραλτάρ

Γιβραλτάρ

Ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

Ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Όλες οι ζώνες ώρας UTC +1

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

Ρυθμίσεις