Κοινωποίησε

Vaduz, Λιχτενστάιν (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Vaduz, Λιχτενστάιν

Vaduz
Λιχτενστάιν
Ώρα Κεντρικής Ευρώπης
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

Ώρα Κεντρικής Ευρώπης

Όλες οι ζώνες ώρας UTC +1

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

Ρυθμίσεις