Κοινωποίησε

Πορτ Βίλα, Βανουάτου (UTC +11), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Πορτ Βίλα, Βανουάτου

Πορτ Βίλα
Βανουάτου
UTC +11
Μη τήρηση της θερινής ώρας

UTC +11

Όλες οι ζώνες ώρας UTC +11

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

Ρυθμίσεις