Κοινωποίησε

Κιλό ανά δευτερόλεπτο (kg/s - το δευτερόλεπτο), ρυθμός ροής μάζας

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του Κιλό ανά δευτερόλεπτο (kg/s) που θέλετε να μετατρέψετε στο πλαίσιο κειμένου, για να δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα.

From
είναι ίσο με
To

Ρυθμίσεις