Podiel

Kilogram za sekundu (kg/s - Za sekundu), hmotnostný prietok

Do textového poľa zadajte číslo Kilogram za sekundu (kg/s), ktoré chcete previesť, aby ste v tabuľke zobrazili výsledky.

konverzie prepínač Previesť

From
to sa rovná
To

Nastavenia