Κοινωποίησε

Γράμμα ανά δευτερόλεπτο (g/s - το δευτερόλεπτο), ρυθμός ροής μάζας

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του Γράμμα ανά δευτερόλεπτο (g/s) που θέλετε να μετατρέψετε στο πλαίσιο κειμένου, για να δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα.

Εναλλαγή μετατροπής Μετάτρεψε

From
είναι ίσο με
To

Ρυθμίσεις