Κοινωποίησε

Πίντα (pt - Μονάδα μέτρησης στερεών ΗΠΑ), όγκος

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του Πίντα (pt) που θέλετε να μετατρέψετε στο πλαίσιο κειμένου, για να δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα.

Εναλλαγή μετατροπής Μετάτρεψε

From
είναι ίσο με
To

Βασιλική Βρετανική μονάδα μέτρησης υγρών/ στερεών

Ιαπωνικός

Ρυθμίσεις