Κοινωποίησε

Τέταρτο γαλονιού (qt - Μονάδα μέτρησης στερεών ΗΠΑ), όγκος

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του Τέταρτο γαλονιού (qt) που θέλετε να μετατρέψετε στο πλαίσιο κειμένου, για να δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα.

Εναλλαγή μετατροπής Μετάτρεψε

From
είναι ίσο με
To

Βασιλική Βρετανική μονάδα μέτρησης υγρών/ στερεών

Ιαπωνικός

Ρυθμίσεις