Κοινωποίησε

Κυβικό πόδι (ft³ - Μονάδα μέτρησης υγρών ΗΠΑ), όγκος

Πληκτρολογήστε τον αριθμό του Κυβικό πόδι (ft³) που θέλετε να μετατρέψετε στο πλαίσιο κειμένου, για να δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα.

Εναλλαγή μετατροπής Μετάτρεψε

From
είναι ίσο με
To

Βασιλική Βρετανική μονάδα μέτρησης υγρών/ στερεών

Ιαπωνικός

Ρυθμίσεις