Podiel

ANSI B (tabloid) (Severoamerickej Formáty Papiera), veľkosť papiera

Do textového poľa zadajte číslo ANSI B (tabloid), ktoré chcete previesť, aby ste v tabuľke zobrazili výsledky.

konverzie prepínač Previesť

From
to sa rovná
To

Medzinárodný rozmer papiera: od A

Medzinárodný rozmer papiera: B

Medzinárodný rozmer papiera: C

Japonské formáty papiera

Nastavenia