Κοινωποίησε

Σάο Τομέ, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (UTC), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Σάο Τομέ, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

Σάο Τομέ
Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
UTC
Μη τήρηση της θερινής ώρας

UTC

Όλες οι ζώνες ώρας UTC 0

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

Ρυθμίσεις