Κοινωποίησε

Εδιμβούργο των Επτά Θαλάσσιων, Τριστάν ντα Κούνια (UTC), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Εδιμβούργο των Επτά Θαλάσσιων, Τριστάν ντα Κούνια

Εδιμβούργο των Επτά Θαλάσσιων
Τριστάν ντα Κούνια
UTC
Μη τήρηση της θερινής ώρας

UTC

Όλες οι ζώνες ώρας UTC 0

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τη θερινή ώρα

Ρυθμίσεις