Κοινωποίησε

Πούνε, Ινδία (Ινδική ώρα), ζώνες χρόνου

Τρέχουσα ώρα στο Πούνε, Ινδία

Πούνε
Ινδία
Ινδική ώρα
Μη τήρηση της θερινής ώρας

Ινδική ώρα

Όλες οι ζώνες ώρας UTC +5

Παγκόσμιο ρολόι

Washington D.C.
Ηνωμένες Πολιτείες
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας
ΑθήναClose
Ελλάδα
Ώρα Ανατολικής Ευρώπης
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας
Νέα ΥόρκηClose
ΗΠΑ
Ανατολική ζώνη ώρας
Αυτήν τη στιγμή δεν τηρεί το χρόνο θερινής ώρας

Ρυθμίσεις